Hoofdzetel

Autostradeweg 3
9090 Melle
Tel: +32 / 9 252 44 00
Fax: +32 / 9 252 52 12

Privacyverklaring en cookiebeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Sax Sanitair nv, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440178179. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen, communiceren daarover via onze website https://www.sax-sanitair.be en stellen ook daar de meest recente versie ter beschikking. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 6 juni 2018.

Onze contactgegevens:
Sax Sanitair
Autostradeweg 3
9090 Melle
info@sax-sanitair.be
telefoon 09 252 44 00

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Wanneer u onze websites onrechtmatig zou gebruiken, behouden we onszelf het recht voor om uw gegevens te verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u de voorwaarden of eigendomsrechten zou schenden of de veiligheid van onze websites of onze dienstverlening zou bedreigen.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door

 • bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen of in uw e-mailverkeer met ons, of we verkrijgen een deel van de gegevens via bedrijven in adressenhandel die uw gegevens aanvullen met informatie die ze ons mogen doorgeven, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites. We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:
 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummers, uw taalvoorkeur, uw geslacht, uw e-mailadressen, uw contactgegevens op sociale media;
 • Gebruiksgegevens: informatie over interacties, zoals uw deelname aan onze acties en uw gebruik van onze websites;
 • Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres;
 • Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bewaard worden wanneer u deze website bezoekt. De cookies laten toe om uw acties of voorkeuren bij te houden. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies. Gebruikers kunnen hun webbrowsers echter zo instellen dat het gebruik van cookies wordt geblokkeerd of dat cookies worden verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie bewaard zal blijven, en een waarde, meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit (zogenaamde session cookies), andere cookies blijven bewaard en helpen ons om u te identificeren als een bezoeker van onze website (zogenaamde persistent cookies).

Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website gebruiken we cookies voor diverse doeleinden. Cookies dienen om u vlotter gebruik te laten maken van onze website. Ze laten ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en uw behoeften. We gebruiken ze ook om de snelheid van uw activiteiten op de website te verhogen. Via cookies verzamelen we op anonieme wijze samengevoegde statistieken waarmee we beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken zogenaamde first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt om u vlotter gebruik te laten maken van de website. Third party cookies worden aangemaakt door anderen. Third party cookies op onze website komen van Google.

We gebruiken de software Google Analytics om beter te begrijpen hoe u met onze website omgaat. Deze software kan een reeks cookies aanmaken om informatie te verzamelen en anonieme statistieken over de website te rapporteren. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het cookie _ga.

Daarnaast gebruiken we de volgende types cookies:

 • Analytische en prestatiecookies, waarmee we het webverkeer analyseren, het aantal gebruikers van onze website bekijken en zien hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken hiertoe volgende cookies: “_ga”, “_gid”, “_utma” en “_utmz” van Google.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het blokkeren van cookies kan onze dienstverlening en het gebruik van onze website beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw uw voorkeuren moet ingeven. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies, zoals Apple SafariGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet Explorer en Mozilla Firefox.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.
  Als u onze websites bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

 • Om u de beste service aan te bieden.
  We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

 • Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.
  We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina’s of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Sax Sanitair. Binnen Sax Sanitair zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. We doen beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker z’n opdracht heeft voltooid. Twee van onze externe verwerkers, Google LLC en Flexmail, verwerken ook persoonsgegevens buiten de Europese Unie en voldoen via het EU-US Privacy Shield Framework aan de richtlijnen ter zake.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven en naar leveranciers en installatiebedrijven waarmee we vast samenwerken, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Sax Sanitair zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze infrastructuur en we nemen gespecialiseerde diensten af die zorgen voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

U recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Sax Sanitair, Autostradeweg 3, 9090 Melle of per e-mail naar info@sax-sanitair.be. We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om kopie van uw identiteitskaart vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

Geen direct marketing?

U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post. Dit geldt als u ons uw postadres hebt meegedeeld en u periodieke mailings ontvangt van ons met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen, die u niet (meer) wenst te ontvangen. Ook als u mailings ontvangt van andere bedrijven en organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en u die niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven en organisaties.

Als u ons uw e-mailadres of mobiel nummer hebt meegedeeld, kan u via e-mail en tekstberichten gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mailadres of nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails en/of berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren.

Ook kan u e-mails of tekstberichten voor direct marketingdoeleinden ontvangen van andere bedrijven en organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Indien u niet meer wenst dat uw e-mailadres of nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven en organisaties voor het ontvangen van dergelijke e-mails en/of tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven en organisaties.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot vijf jaar na het laatste operationele klantencontact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal 26 maand.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens staan op hun website.

Onze contactinformatie: info@sax-sanitair.be
Sax Sanitair, Autostradeweg 3, 9090 Melle
telefoon 09 252 44 00